Nezávazná poptávka

Návštěvní a provozní řád

 1.  ​Provozovatel - společnost Dream PRO, s.r.o. (dále jen jako Provozovatel) si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru autokin při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.

 2. V prostorách autokina je pro bezpečnost zákazníků nainstalován kamerový systém.

 3. Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu, která je uvedena při vjezdu do autokina. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu (případně upravit promítací datum) upravit bez předchozího upozornění.

 4. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy při vjezdu a výjezdu a také při samotné projekci.

 5. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s pořízením fotografie v prostorách autokina a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele. (pro další účely).

 6. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.

 7. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru autokina.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostoru autokina osobě, která je pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.

 10. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách autokina.

 11. Provozovatel si vyhrazuje právo při některých avizovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladších 18 let.

 12. Provozovatel neodpovídá za kvalitu zvuku který bude reprodukován z vlastních autoradií zákazníka.

Vstupem (příjezdem) do prostor autokina se zákazník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.

 1. ​Provozovatel - společnost Dream PRO, s.r.o. (dále jen jako Provozovatel) si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru autokin při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 2. V prostorách autokina je pro bezpečnost zákazníků nainstalován kamerový systém.
 3. ​Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu, která je uvedena při vjezdu do autokina. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu (případně upravit promítací datum) upravit bez předchozího upozornění.
 4. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy při vjezdu a výjezdu a táké při samotné projekci.
 5. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s pořízením fotografie v prostorách autokina a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.(pro další pr účely).
 6. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru autokina.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostoru autokina osobě, která je pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 10. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách autokina.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo při některých avizovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladších 18 let.
 12. Provozovatel neodpovídá za kvalitu zvuku který bude repordukován z vlastních autoradií zákazníka.