Nezávazná poptávka

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Dream PRO, s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
IČ: 242 65 951
DIČ: CZ242 65 951

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 

1.1
„Společnost Dream PRO” je obchodní společnost Dream PRO s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ 15000, IČ: 24265951, zapsaná pod spisovou značkou C 198981/MSPH Městský soud v Praze.
1.2
Společnost Dream PRO provozuje autokino na adrese:
Tamda Food Všebořice
(dále jen „provozovna” nebo „autokino”)
1.3
„Zákazník” je subjekt, který se Společností Dream PRO uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na filmové nebo jiné představení provozované Společností Dream PRO přímo přes internet na stránkách www.autokino-usti.cz.
1.4
„Běžná vstupenka” je vstupenka, kterou Zákazník obdrží při platbě přes internet na adrese www.autokino-usti.cz.
1.5
Zákazník, který koupí vstupenky přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

 

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

 

2.2
Zákazník může zakoupit vstupenky do autokina provozovaného Společností Dream PRO přes internet a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a Dinners Club resp. prostřednictvím platebních systémů GoPay nebo bankovním převodem.
2.3
Již vygenerované vstupenky zakoupené jakýmkoliv způsobem nelze stornovat.

 

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (běžná vstupenka)

 

3.1
Koupit běžnou vstupenku lze nejpozději 30 minut před začátkem požadovaného představení. 
3.2
Při nákupu běžné vstupenky lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. 
3.3
Po kompletním vyplnění objednávky běžné vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.
3.4
Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GoPay, prostřednictvím které provede úhradu nebo zaplatí bankovním převodem. Úhradu vstupenky je také možné provést na místě a to pouze platební kartou. Platit hotovostí nelze.
3.5
Zákazník prostřednictvím platební brány GoPay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.
3.6
Společnost Dream PRO nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně GoPay.
3.7
Po úhradě kupní ceny běžné vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Dream PRO zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách.
3.8
V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost Dream PRO za nedoručení běžné vstupenky.
3.9
Společnost Dream PRO není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním běžné vstupenky. Její padělání je trestné. Běžná vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
3.10
V případě nákupu běžné vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

 

4. OSTATNÍ PODMÍNKY

 

4.1
Zákazník dokládá při kontrole vstupenek platnou běžnou vstupenku s číselným kódem ve formě e-mailu v mobilním telefonu či tištěné z PDF souboru. Uvedené kódy budou při vstupu zkontrolovány.
4.2
Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy autokina. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně autokina může být Zákazník požádán o opuštění prostor autokina bez jakékoliv náhrady.
4.3 
Zakoupením běžné vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách autokina. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách autokina.

 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1
Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatných Podmínkách zpracování osobních údajů, dustupné zde:www.dreampro.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

6.1.
Vrácení zakoupené vstupenky je možné provést jak elektronickou poštou nejpozději 24 hodin před začátkem představení. Při vrácení zakoupené vstupenky se musí zákazník obrátit na e-mail info@dreampro.cz, ke kterému přiloží do přílohy zakoupené vstupenky a musí oznámit záměr jejich vráceni. Vrácení zakoupené vstupenky je možné provést také u vstupu do autokina nejpozději však 3 hodiny před začátkem představení. Při této transakci musí zákazník předložit zakoupenou vstupenku a potvrzení o nákupu (e-mail), které obdržel z internetového obchodu společnosti Dream PRO. Zákazník bude následně kontaktován na uvedený e-mail, ze kterého Zákazník odeslal žádost o vrácení zakoupené vstupenky.
6.2
V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty nebo bankovním převodem, při nákupu v internetovém obchodě společnosti Dream PRO, odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.
6.3
Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: Pokud Zákazník koupil vstupenku přes internet bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena běžné vstupenky po písemném uplatnění reklamace prostřednictvím příslušné platební brány, jejímž prostřednictvím byla platba uskutečněna, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v autokině ve stejné hodnotě.
6.4
Vrácení zakoupené vstupenky není možné uplatit v případě, že zbývá méně než 24 hodin do začátku představení při vrácení vstupenky elektronickou poštou, nebo zbývá méně než 3 hodiny do začátku představení při vrácení vstupenky u vstupu do autokina.
6.5.
Po opuštění prostoru autokina ztrácí vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor autokina.

 

7.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

7.1
V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá Zákazník právo od smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností Dream PRO odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, poskytováno v určeném termínu.

 

 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

8.1
V případě sporu mezi Společností Dream PRO a Zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se může Zákazník obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
8.2
Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Dream PRO a Zákazníkem.
9.2
Společnost Dream PRO si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost společnost Dream PRO zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.autokino-usti.cz a v místě prodeje vstupenek.
9.3
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 22. 09. 2020.
 

V Praze dne 22. 09. 2020