KONE

Společnost KONE
Pavel Svoboda, trenér a koordinátor pro oblast BOZP 

Proč pořádáte firemní akce – a jaké?
Naše společnost pořádá během roku několik firemních akcí, mezi které patří, Safety day, Den dětí, Podzimní dlabání dýní, Mikulášská besídka či Vánoční večírek. Všechny tyto akce pořádáme pro naše zaměstnance a pro jejich rodinné příslušníky. Jsou to do jisté míry formy benefitů, kterými společnost KONE svým zaměstnancům dává najevo, že nejsou jen oni na prvním místě, ale i jejich rodina, a že společná spokojenost a týmový duch zaměstnanců je důležitý.

Podle čeho si vybíráte program (styl) akce nebo si jej necháte navrhnout od agentury?
Většinu akcí si během roku zařizujeme sami a program volíme dle návrhů zaměstnanců, které nasbírají vedoucí pracovníci. Ale jsou i akce, které si necháváme navrhnout a zprostředkovat od agentury jako je Safety day, kdy zadáme požadavky na dané téma a program necháme vytvořit.

Podle čeho si vybíráte umělce na svou akci?
Na našich akcích málo kdy vystupují umělci. V minulosti nám na nějakých akcích např. hrála revivalová skupinu či jsme měli barmanskou show, ale to je již dávno. A podle čeho byli tito umělci vybráni, nevím, možná na základě návrhu některé z agentur.

Proč využíváte služeb produkčních agentur?
Je to pro nás pohodlnější využít služeb agentury, hlavně pro organizaci větších celopodnikových akcí.

Proč jste si vybrali právě agenturu Dream PRO?
Důvodem proč jsme si letos vybrali pro organizaci akce Vaší agenturu, byla lepší spolupráce a lépe zvolený program oproti konkurenci.

Stáhněte si

Akce které měly koule

Prázdniny na Klíši aneb Rio party

Prázdniny na Klíši aneb Rio party

Prázdniny na Koupališti Klíše vrcholí. Připravili jsme velkou letní párty ve stylu Rio.

Jak vypadá online degustace?

Jak vypadá online degustace?

Přizpůsobujeme se době covidové a připravujeme pro vás bezpečné alternativy tradičních eventů.