Návštěvní a provozní řád

 1. Do autokina je zakázán vjezd motorkám nebo vozidlům se staženou střechou.
 2. Ve vozidle mohou být nanejvýš 4 dospělé osoby.
 3. Doporučujeme neotevírat okénka vozidel a neopouštět vozidlo.
 4. Vstupenka platí pro jedno vozidlo obsazené podle pravidel.
 5. Prosíme všechny o maximální dodržení všech hygienických pravidel.
 6. Na místě probíhá pravidelné dezinfikování, pořadatelé zde používají ochranné pomůcky.
 7. Doporučujeme mít zakrytá ústa i nos rouškou, respirátorem či šálou.
 8. ​​Místo vám bude uděleno organizátorem až na místě.
 9. ​Dodržujte rozestupy mezi vozy vždy 2,5 metru.
 10. ​Autokino otevírá hodinu před promítáním.
 11. V areálu Autodromu Most jsou přepraveny toalety, které jsou pravidelně dezinfikovány.
 12. ​Prodej občerstvení je zajištěn v omezeném módu.
 13. V případě jakéhokoliv problému na místě neopouštejte vozidlo a postupujte dle bodu 15.
 14. Veškeré technické problémy komunikujte bezkontaktně ze svého vozu pomocí výstražných světel DP
  a volejte na telefonní číslo – +420 601 595 901 (dispečer)

Vstupem (příjezdem) do prostor autokina se zákazník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.

 1. ​Provozovatel - společnost Dream PRO, s.r.o. (dále jen jako Provozovatel) si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru autokin při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 2. V prostorách autokina je pro bezpečnost zákazníků nainstalován kamerový systém.
 3. ​Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu, která je uvedena při vjezdu do autokina. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu (případně upravit promítací datum) upravit bez předchozího upozornění.
 4. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy při vjezdu a výjezdu a táké při samotné projekci.
 5. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s pořízením fotografie v prostorách autokina a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.(pro další pr účely).
 6. Zákazník vstupem do prostoru autokina souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru autokina.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostoru autokina osobě, která je pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 10. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách autokina.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo při některých avizovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladších 18 let.
 12. Provozovatel neodpovídá za kvalitu zvuku který bude repordukován z vlastních autoradií zákazníka.

Akce které měly koule

Skákejme pro zdravá srdce

Skákejme pro zdravá srdce

Na závěr školního roku jsme pro Nadační fond Energie pomáhá realizovali již 3tí ročník akce Skákejme pro zdravé srdce.

Oficiální otevření koupaliště Klíše - Ústí nad Labem

Oficiální otevření koupaliště Klíše - Ústí nad Labem

Po šestiletém uzavření a kompletní rekonstrukci nastal den D. Znovuotevření venkovní části koupaliště Klíše je tu!