Nezávazná poptávka

Návštěvní a provozní řád

 1. Na Autokoncert je zakázán vjezd motorkám nebo vozidlům se staženou střechou.
 2. Prosíme o omezení vjezdu dodávek a pick-upů, stejně jako vozů se střešními nosiči.
 3. Ve vozidle může být libovolný počet osob, každá osoba musí mít zajištěnou vlastní vstupenku.
 4. Základní vstupenky platí pro jedno vozidlo obsazené podle pravidel (viz Cena vstupenek)
 5. Vstupenka platí pro jedno vozidlo obsazené podle pravidel.
 6. Prosíme všechny o maximální dodržení všech hygienických pravidel.
 7. Na místě probíhá pravidelné dezinfikování, pořadatelé zde používají ochranné pomůcky.
 8. Doporučujeme mít mimo vozidlo zakrytá ústa i nos rouškou, respirátorem či šálou.
 9. ​​Místo vám bude uděleno organizátorem až na místě.
 10. ​Dodržujte rozestupy mezi vozy vždy 2,5 metru.
 11. Vjezd na místo Autokoncertu je umožněno vozidlům od 17:00, nejpozději však do 20:30 hod, kdy bude registrace uzavřena.
 12. V areálu Autodromu Most jsou přepraveny toalety, které jsou pravidelně dezinfikovány.
 13. ​Prodej občerstvení bude zajištěn pouze v omezeném módu a to pouze sortiment, který je zabalen v původním obalu (plech, sáčky, vakuované potraviny).
 14. V případě jakéhokoliv problému na místě autokoncertu, neopouštejte vozidlo a postupujte dle bodu 15.
 15. Veškeré technické problémy komunikujte bezkontaktně ze svého vozu pomocí výstražných světel DP
  a volejte na telefonní číslo – +420 601 595 901 (dispečer)

Vstupem (příjezdem) do prostor Autokoncertů se zákazník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.

 1. ​Organizátor- společnost Dream PRO, s.r.o. (dále jen jako Organizátor) si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru autokoncertu při nevhodném chování a porušení některého z pravidel uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 2. V prostorách autokoncertu je pro bezpečnost zákazníků nainstalován kamerový systém.
 3. ​Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu, která je uvedena při vjezdu na autokoncert. Organizátor si vyhrazuje právo provozní dobu upravit bez předchozího upozornění.
 4. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy při vjezdu a výjezdu a táké při samotných koncertech.
 5. Zákazník vstupem do prostoru autokoncertu souhlasí s pořízením fotografie a videodokumentace v prostorách autokoncertu a jejich následným umístěním na webových stránkách organizátora. (pro další PR účely)
 6. Zákazník vstupem do prostoru autokoncertu souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru autokoncertu.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo zakázat vjezd do prostoru autokoncertu osobě, která je pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 10. Organizátor neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách autokoncertu.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo při některých avizovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladších 18 let.
 12. Organizátor neodpovídá za kvalitu zvuku který bude repordukován z vlastních autoradií zákazníka.