Nezávazná poptávka

Nová opatření v kultuře od 26.11.2021

Od 26.11.2021 platí v kultuře nová opatření. Jaké to jsou a co vše je potřeba na akci zajistit?

Doba covidová, postcovidová... Nám už jde z toho hlava kolem, a vám?

Každý týden platí nová pravidla, stále se mění nejen pro kulturu.
Vyznat se v tom není jednoduché, proto jsme pro vás vše sepsali znovu a přehledně.

Kdo se může zúčastnit kulturní akce?

 • ti, kteří mají kompletní očkování a prokážou se platným certifikátem
 • ti, kteří předloží potvrzení o prodělání covid-19 v posledních 180 dnech

• povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

Kdo se může prokázat RT-PCR testem?

Nejvýše 72 hodin starým testem se mohou prokázat:
 • osoby do 18 let
 • osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
 • osoby očkované proti covidu-19, které dokončili očkování před méně než 14 dny

Kdo se může zúčastnit a nemusí předkládat potvrzení?

 • pouze děti do 12 let 

Jaké jsou podmínky pro konání kulturních akcí?

Podmínky pro konání koncertů

a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté

Organizátor je povinen:

 • Akce se může účastnit pouze max. 1000 osob
 • kontrolovat opatření a kontrolovat účastníky, zda splňují podmínky ON
 • vykázat z akce osobu, která vykazuje klinické příznaky a ty, kteří se odmítnou nebo jsou schopni prokázat platnými ON
  s výjimkou dětí do 12 let a skupin žáků nebo studentů jedné školy v rámci vzdělávání, případně pokud má tato skupina zajištěno používání jiných prostor než ostatní osoby zúčastňující se této akce
 • zajistit vzdálenost diváků alespoň 2 metry od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující

 

Podmínky pro konání jiných veřejných nebo soukromých akcí

Opatření pro akce:

 • Účastník je povinen předložit platné ON.
 • Akce se může účastnit pouze max. 100 osob
 • Je zakázáno účastnit se osobě, která vykazuje klinické příznaky a ty, kteří se odmítnou nebo jsou schopni prokázat platnými ON

 

Podmínky vstupu do kulturních objektů

Pro vstup do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů platí:

 • Návštěvníci jsou povini dodržovat 1,5 metrů odstupy, výjimkou jsou osoby ze společné domácnosti nebo žáci či studenti jedné školy
 • Je zakázána účast na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nebo nedoloží ON
 • Organizátor je povinen provádět kontrolu ON u skupinových prohlídek nad 20 osob

 

Podmínky pro konání hudebních akcí

typu taneční akce, společenských klubů a diskoték bez předem zakoupených vstupenek, navíc i pro pevně daný počet diváků po dobu konání akce

Organizátor se zavazuje k:

 • zajištění kontroly doložení ON zákazníků provozovny
 • usazení veškerých zákazníků a dodržení 1,5metrových rozestupů mezi stoly
 • zajištění kapacity stolů do 6 osob, výjimku tvoří osoby ze společné domácnosti
 • nevpuštění většího počtu zákazníku než je počet míst k sezení
 • připravení dezinfekce na ruce u vstupu do vnitřních i vnějších prostor
 • zajištění dezinfekce stolů a židlí po každém zákazníkovi
 • dodržení vzdálenost diváků alespoň 2 metry od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující
 • zajištění pravidelné cirkulace vzduchu prostoru v provozovně

Zákazníci jsou povini:

 • uvnitř i venku udržovat rozestupy 1,5 m a to i v čekací zóně

 

Jaké jsou povinnosti při vracení peněz?

Pořadatel není povinen vracet finanční prostředky:

 • osobě, která není schopna doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

 

My máme veškerá opatření v malíku a veškeré akce pořádáme v souvislosti s platnými opatřeními.
Chceme se s vámi setkávat, chceme pořádat akce a rádi bychom se s vámi bavili!

Proto vás prosíme o dodržování veškerých opatření tak, abychom se společně i nadále mohli vídat na vašich skvělých akcích.

Nebojte se a pojďte do toho s námi!

Máme variantu pro každé opatření.