Dream TEAM601 595 901

Lubomír Machoň - Dream PRO

Lubomír Machoň

Kreativní a obchodní ředitel machon@dreampro.cz

„Před více jak 20 lety jsem se svými přáteli uspořádal první akci. Bylo to ještě na střední škole a měla velký úspěch. Tak jsem si řekl, proč jich neuspořádat více. A tím odstartovala má produkční kariéra. Nyní mám svůj tým ve své vlastní eventové agentuře. Zajišťujeme firemní i soukromé akce na klíč, od plesů, přes kongresy až po večírky.

Zpočátku jsme působili velmi lokálně a to na Ústecku. A asi jako u každého podnikání jsme neměli na růžích ustláno. Každý rok se trh dynamicky proměňoval, ale my jsme snažili na všechny změny rychle reagovat. Díky kvalitní a profesionální práci celého týmu a kladným referencím od našich klientů se naše působení rozšířilo do všech koutů republiky i do cizích zemí. Pořádali jsme eventy na Slovensku, v Německu i na Ukrajině.

Agentura je dnes díky práci celého týmu a především důvěře a spokojenosti našich klientů ve velmi dobré kondici. Důvěra a spokojenost našich klientů jsou pro nás prioritou.

V minulém roce jsme slavili kulaté dvacáté narozeniny. Již nyní se těšíme na minimálně dalších 20 let, kdy budeme moci plnit sny a organizovat nezapomenutelné akce, které „budou mít koule“.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v nás věří a díky kterým společně rosteme, tj. nejenom našim spolupracovníkům, ale i všem našim obchodním partnerům a dodavatelům. Těšíme se na pokračování naší spolupráce a organizování dalších velkolepých akcí.“


Office

Jiří Jaroš - Dream PRO

Jiří Jaroš

Office a účetnictví jaros@dreampro.cz

Pospíšilová Daniela - Dream PRO

Daniela Pospíšilová

Asistentka pospisilova@dreampro.cz


Program

Jarošová Martina - Dream PRO

Martina Jarošová

Programová produkce jarosova@dreampro.cz

Tereza Gloserová  - Dream PRO

Tereza Gloserová

Programová produkce
gloserova@dreampro.cz

Ježková Naďa - Dream PRO

Naďa Ježková

Programová produkce na mateřské
- těší se z miminka
jezkova@dreampro.cz


Obchod

Petr Šindrbal - Dream PRO

Petr Šindrbal

Obchodní zástupce sindrbal@dreampro.cz

Léonard Klára - Dream PRO

Klára Léonard

Obchodní zástupce na mateřské
- těší se z miminka
leonard@dreampro.cz


Produkce

Povejšil Lukáš - Dream PRO

Lukáš Povejšil

Technická produkce povejsil@dreampro.cz


Správa

Lekavý Patrik - Dream PRO

Patrik Lekavý

Správa nemovitostí lekavy@dreampro.cz

Správa nemovitostí - Dream PROperty, Kolej Jinak


Stánkoví prodejci

stanky@dreampro.cz

Dream PRO
Jak šel čas

V roce 2019 jsme slavili 20 let

Podívejte se jak šel čas a jak naše firma
za 20 let fungování dozrála.

Akce které měly koule

770 let královského města Ústí nad Labem

770 let královského města Ústí nad Labem

770 let královského města Ústí nad Labem si zaslouží pořádnou oslavu. Jak jinak než přímo velkolepou.